Klassen

Onze school bestaat uit 10 klassen:

1 instapklas (vanaf februari)

4 menggroepen (peuter-en eerste kleuterklas)

2 klassen tweede kleuterklas

1 menggroep (tweede-en derde kleuterklas)

2 klassen derde kleuterklas

1 zorgklas