Voor akkoord

De ouders ondertekenen het schoolreglement (met inbegrip van de engagementsverklaring) en de schoolvisie.
Dit is een inschrijvingsvoorwaarde.
Bij elke inschrijving worden deze documenten schriftelijk of elektronisch aan de ouders ter beschikking gesteld door de directeur.
Bij wijzigingen in het reglement worden de ouders hierover (schriftelijk of elektronisch op de hoogte gebracht .