Positief engagement ten aanzien van de onderwijstaal

Op school spreken we enkel Nederlands. Als school willen wij uw kind zo goed mogelijk begeleiden bij zijn/haar taalontwikkeling.

Als ouder kunt u helpen :

  • door thuis met de kinderen de taal te spreken die u zelf het beste spreekt.Voor de taalontwikkeling van uw kind is het het beste wanneer zij steeds dezelfde taal spreken met dezelfde persoon (b.v. altijd Frans met mama en Nederlands met papa).
  • door Nederlands te leren om uw kind te kunnen helpen en om Nederlands te kunnen spreken op school. Wij vragen ouders nadrukkelijk om binnen de schoolmuren en bij elke activiteit op school enkel Nederlands te praten met hun kind, andere kinderen, met het schoolpersoneel en met andere ouders. Zo weten de kinderen dat Nederlands de taal is die bij de school hoort.
  • door uw kind naar Nederlandstalige tv-programma’s te laten kijken, naar Nederlandstalige luistercd’s te laten luisteren, met Nederlandstalige computerspelletjes te laten spelen en er samen met hen over te praten.
  • door uw kind dagelijks voor te lezen uit een Nederlandstalig boek of prentenboek. (tip: ga samen met uw kind naar de bib om daar leuke boeken te ontlenen.)
  • door uw kind geregeld te laten spelen met Nederlandstalige kinderen en zelf ook te praten met Nederlandstalige ouders.

Wij verwachten dat ouders die zelf onvoldoende Nederlands spreken Nederlandse lessen volgen zodat ze bij elk contact met de school ook Nederlands kunnen spreken met de leerkracht. Wanneer het Nederlands nog onvoldoende wordt beheerst, zorgt u voor een tolk zodat het gesprek met de leerkracht optimaal kan verlopen.
Wanneer we gesprekken over problemen moeten voeren en het Nederlands daarbij een probleem vormt, wordt er na overleg naar een tolk gezocht.