Nuttige gegevens

1.Hoe kan ik de school telefonisch bereiken?

Algemeen telefoonnummer: 03 217 44 10

2.Waar moet ik mijn kleuter naartoe brengen?

Onze school is een gesubsidieerde Vrije Basisschool. Het schoolgebouw omvat een kleuterschool en een lagere school. Samen vormen zij de basisschool. Ook de middelbare school maakt deel uit van het Xaveriuscollege maar behoort niet tot de basisschool. De ingang voor de kleuterschool bevindt zich in de J. Posenaerstraat ter hoogte van de Xaveriusstraat (de groene poort). U brengt uw kleuter naar de speelplaats van de lagere school. Daar vindt u ook de ingang van het kleutergebouw. De school begint om 8.25 u .
Op dat moment moet uw kleuter in zijn / haar klasje aanwezig zijn. 
U kan ook vroeger op school terecht: 

  • Tussen 7:45 u en 8:10 u zet u uw kind af op de speelplaats van de lagere school.
  • Vanaf 8:10 u brengt u uw kind rechtstreeks naar de kleuterspeelplaats (zie ook punt 6: schooluren).
  • Vanaf 8:15 brengt u de jongste kleuters rechtstreeks naar de klas.

Opgelet: de poort sluit om 8:35

3.Wat als ik te laat ben?
Tijdens de schooluren is de groene poort gesloten. Wanneer u uw kleuter vroeger moet afhalen (in samenspraak met de klasleerkracht of directie) of wanneer u door omstandigheden te laat bent, kunt u de school enkel binnenkomen via de hoofdingang, Collegelaan 36 (aan het pleintje ).
Te laat komen is niet prettig voor uw kind. Het komt binnen in een klasje waar de activiteiten al volop aan de gang zijn. Maak er dus een goede gewoonte van om tijdig te vertrekken naar school.