Het gezinsbeleid van de school

Het Xaveriuscollege gaat uit van het basisprincipe dat beide ouders samen en in overleg de beslissingen nemen betreffende het onderwijs van hun kind.

Hiermee wil de school niet voorbijgaan aan de dagelijkse realiteit dat de gezinssituatie van een kind kan wijzigen. Basisregel hierbij is dat het in de eerste plaats de verantwoordelijkheid is van de ouders om samen de opvoeding van hun kind te organiseren, hierover onderlinge afspraken te maken en een goede communicatie te onderhouden.
Wat ook de gezinssituatie is, de school zal altijd een neutrale positie innemen ten overstaan van de ouders. De school kan absoluut niet in de rol van rechter worden gemanoeuvreerd, wanneer één of beide ouders, gedeeltelijk of geheel, ontzet zijn uit het ouderlijk gezag. Het is ten allen tijde de verantwoordelijkheid van de ouders om de school op de hoogte te brengen van de gewijzigde gezinssituatie.
Via de algemene informatiefiche, die bij het begin van het schooljaar moet aangevuld worden, kunnen ouders specifieke afspraken maken met betrekking tot de communicatie tussen de school en de ouders en moet de school op de hoogte gebracht worden van wijzigingen in de gezinssituatie.