Wie is wie?

1. Het schoolbestuur

Het schoolbestuur schept de noodzakelijke voorwaarden voor een goed verloop van het onderwijs, ze geeft denkrichtingen aan, neemt beleidsbeslissingen en beheert de goederen van het college.
Jaarlijks wordt deze raad gevraagd het beleid ter beoordeling aan de algemene vergadering voor te leggen.
Het Xaveriuscollege wordt bestuurd door de inrichtende macht: de vzw Xaveriuscollege.

2. De directie
Ann Maesen heeft de administratieve en infrastructurele leiding over de basisschool.
Maesen Ann
Dirk Dobbeleers heeft de pedagogisch – didactische leiding over de basisschool.
Dobbeleers Dirk (directie)
De algemene leiding van het Xaveriuscollege (middelbare school + basisschool) is in handen van Alex Peeters.
201311151558371590tn_IMG_050197_jpg

3. De klasleerkracht
Onze school bestaat uit 5 klassen van maximum 22 kinderen. Dit zijn 3 graadklassen van 4- en 5-jarigen en 2 graadklassen van 2,5-3-jarigen.
De juf speelt een centrale rol in de schooldag van uw kind. Zij biedt uw kind een veilige en vertrouwde omgeving aan met heel wat boeiende activiteiten om optimaal te ontdekken en te ontwikkelen.
Niet alle kinderen vertrekken naar school met dezelfde bagage. Zowel op emotioneel vlak als op het vlak van leren en motorische ontwikkeling zijn er heel wat verschillen.
De klasjuf biedt elk kind een uitdaging op zijn/haar niveau. Het ene kind heeft nood aan extra materiaal, het andere kind heeft extra ondersteuning nodig om iets onder de knie te krijgen.
Driemaal per jaar wordt een spreekgelegenheid voorzien waarop u wordt uitgenodigd om met de klasleerkracht te bespreken hoe het met uw kleuter gaat op school.

Instapklas : (leeuwenklas) juf Kiani Debruijn
[email protected]

Instapklas: (bijtjesklas) juf Katia Colle
[email protected]

K1 (visjesklas) juf Eline De Feyter
[email protected]
De Feyter Eline ( Rood)

K2 (kevertjesklas) juf Isabelle Binyingo
[email protected]
Binyingo Isabelle (Blauw)

K3 (kikkerklas) juf Ellen Maes:
[email protected]
Maes Ellen ( Groen)

4. Het zorgbeleid en de zorgleerkracht
Zorgcoördinator : juf Isabelle Binyingo
[email protected]
Binyingo Isabelle (Blauw)

 

 

 

 

Coördinator van de kleuterschool: juf Cindy Laureyssens
[email protected]
Laureyssens Cindy

 

 

 

Elke kleuter ontwikkelt zich op zijn/haar tempo. De klasjuf is hierin de spilfiguur. De zorgjuf ondersteunt zoveel mogelijk in de klas zodat de kinderen geen waardevolle klasmomenten missen. Wanneer de klasjuf ervaart dat sommige zaken moeilijk verlopen, wordt een zorgoverleg ingericht. Dit is een vergadering waarop de leerkracht, de zorgjuf en eventueel de CLB-medewerker aanwezig zijn. Er wordt naar een aanpak op maat van uw kind gezocht. De zorgleerkracht organiseert de acties die verder worden ondernomen en overlegt met de ouders.

5. CLB
Onze school heeft een samenwerkingsverband met het VCLB De Wissel te Antwerpen.
Hier vindt u de praktische gegevens. Wilt u graag meer weten over de invulling en verdere diensten, dan kunt u dit nalezen in de schoolbrochure.

VCLB De Wissel Antwerpen – Campus Oost
Hallershofstraat 7
2100 Deurne
tel. 03 637 50 60
Schoolverantwoordelijke : Kris Geerinck tel.: 03 270.48.28
Mail: [email protected]
Website: www.vclbdewisselantwerpen.be

Het VCLB organiseert een medisch consult voor de 5-jarige kleuters. Hiervan wordt u tijdig per brief op de hoogte gebracht. Dit is een algemeen onderzoek met bijzondere aandacht voor spraak en motoriek.

6. Oudercomité en schoolraad
Het oudercomité ondersteunt de school op verschillende vlakken. Het bestaat uit ouders van kleuters, lagere schoolkinderen en humanioraleerlingen. Ze werken met kernleden die deelnemen aan de vergaderingen en met losse medewerkers die meehelpen tijdens de activiteiten.
Het oudercomité wordt gestuurd door Anne Bergmans, Hans Cools en Martine Van Ecken en is te bereiken per mail via [email protected]
Het oudercomité vormt samen met enkele leerkrachten, leerlingen en leden van de lokale gemeenschap de schoolraad. De directie is er telkens op uitnodiging. De ledenlijst is op school verkrijgbaar.

7. Medisch onderzoek
Er is een beknopt medisch onderzoek voor de kleuters van de eerste kleuterklas en een uitgebreider onderzoek in de tweede kleuterklas. Bij het onderzoek in de tweede kleuterklas worden de ouders vriendelijk verzocht om aanwezig te zijn.

8. ICT
ICT-coördinator basisschool: juf Evelien De Saegher
[email protected]