Inschrijven

1. In de kleuterschool

Er is een maximumcapaciteit van 110 kleuters.
Om over te gaan naar een volgende kleuterklas hoeft u niet opnieuw in te schrijven.

2. Veranderen van school
Bij een schoolverandering in de loop van het schooljaar brengt de nieuwe school, de oorspronkelijke school op de hoogte (via aangetekend schrijven of bij afgifte tegen ontvangstbewijs).
De nieuwe inschrijving is pas rechtsgeldig de eerste schooldag na de mededeling.
Om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van de klasindeling voor het nieuwe schooljaar is het belangrijk dat u de directie zo snel mogelijk op de hoogte brengt als u van school wenst te veranderen.

3. Naar het eerste leerjaar
Om toegelaten te worden in het lager onderwijs moet uw kind zes jaar zijn voor 1 januari van het lopende schooljaar en ten minste aan één van de volgende voorwaarden voldoen:

  • het voorgaande schooljaar ingeschreven zijn geweest in een kleuterschool, erkend door de Vlaamse Gemeenschap, en gedurende dat voorgaande schooljaar minstens 250 halve schooldagen aanwezig zijn geweest. Is dat niet het geval, dan beslist de toelatingsklassenraad van de lagere school of het kind al dan niet nog een jaartje in het kleuteronderwijs blijft.
    Voor kinderen die van de kleuterschool van het Xaveriuscollege doorstromen naar het eerste leerjaar op het Xaveriuscollege verzorgt de school zelf deze administratieve formaliteit.
  • beschikken over een bewijs dat uw kind het vorige schooljaar onderwijs heeft gevolgd in een Nederlandstalige onderwijsinstelling uit een lidstaat van de Nederlandse taalunie.
    Kinderen uit de laatste kleuterklas van onze school kunnen rechtstreeks doorstromen naar ons eerste leerjaar. U hoeft uw kind niet meer aan te melden. U wordt per brief uitgenodigd om een afspraak te maken met de directie om kennis te nemen van het schoolreglement en het opvoedingsproject van de lagere school en een aantal nuttige documenten te ontvangen.

De oudste kleuters worden spelenderwijs voorbereid op het eerste leerjaar. Aan de hand van een aantal gerichte observaties en een schoolrijpheidstest bekijken we waar we eventueel nog extra aan kunnen werken om de overgang zo vlot mogelijk te laten verlopen. Deze resultaten neemt de klasleerkracht en eventueel de zorgjuf graag met u door op een oudercontact.
De oudste kleuters gaan in de loop van het schooljaar al eens kijken in het eerste leerjaar en nemen deel aan enkele activiteiten en opdrachten op hun niveau. Zo maken ze kennis met de leerkrachten van het eerste leerjaar en hebben ze een juist beeld van wat er in dat eerste leerjaar allemaal gebeurt.