Middagpauze, voorschoolse en naschoolse opvang

1. Middagpauze

De leerlingen kunnen ’s middags naar huis gaan eten (tussen 12:00 en 13:00).
Ze worden in de klas opgehaald en verlaten de school via de groene poort. Om 13:00 worden ze via de groene poort naar de klas gebracht.
Behalve op de woensdag kunnen zij de middagpauze op school doorbrengen tegen een driemaandelijkse vergoeding. Zij kunnen dan hun meegebrachte boterhammen opeten.
De kleuters kunnen op school water, thee of melk drinken en brengen geen drank mee naar school.

2. De voor- en naschoolse opvang
Voorschoolse opvang
Vóór 7:45 is de schoolpoort gesloten. Vanaf 7:45 surveilleert een toezichter op de speelplaats. Bij zeer koud weer of bij erge sneeuwval kunnen de leerlingen gedurende een tijdje in een lokaal worden opgevangen.
U brengt uw kleuter tot bij de toezichter.
Vanaf 8:10 brengt u uw kleuter tot aan de gebouwen van de kleuterschool.
Vanaf 8:15 kunnen de jongste kleuters rechtstreeks naar de klas, de oudere kleuters blijven op de speelplaats tot de bel gaat.

Naschoolse opvang
Voor kleuters is naar huis gaan om 15:30 de beste formule.
Helaas zit de werkdag van heel wat ouders er dan nog niet op.
De school biedt naschoolse opvang aan tot 17:30.
Omdat deze opvang aansluit bij de opvang van de lagere school en omwille van veiligheidsredenen, zijn er slechts een aantal afhaalmomenten mogelijk.
Het ophalen van kleuters gebeurt altijd via de groene poort.

  • Tussen 15:30 en 15:50: via de groene poort (dit toezicht is gratis)
  • Tussen 16:10 en 16:25: via de groene poort (betalend toezicht).
    Op dit moment is de middelbare school ook uit.
  • Tussen 16:45 en 17:30: via de groene poort (betalend toezicht)
    Hier eindigt het exclusieve kleutertoezicht. De kleuters worden dan opgevangen samen met de leerlingen van de lagere school, bij mooi weer op de speelplaats, bij slecht weer in de verzamelhal van de kleuterschool. Om 17:30 eindigt het toezicht effectief.

We dringen er bij de ouders op aan om hun kinderen tijdig af te halen.

Bij herhaald te laat afhalen van de kinderen herbekijkt de school of samenwerking tussen ouders en de school nog mogelijk is met betrekking tot het natoezicht.

Woensdagmiddagclub
Op woensdag is het mogelijk dat uw kleuter tot 14:00 op school wordt opgevangen.
Deze club is een variaclub waarin gespeeld, geknutseld… wordt.
Uw kind neemt ook boterhammetjes mee.
Om 14:00 haalt u uw kind dan op aan de groene poort.
Uw kind vroeger ophalen is enkel mogelijk na overleg met de opvangleerkracht.
De bijdrage voor deze club komt op 100 euro per jaar.