Bijdrageregeling

scherm

De vermelde prijzen gelden telkens voor de volledige periode, niet per week. In principe rekent de school deze diensten af op jaarbasis; op eenvoudige vraag bij het begin van het trimester kan de regeling veranderd worden en stort de school het te veel betaalde geld terug.

Naschoolse opvang
Hier werken we met 3 delen. Voor elk aangevat deel wordt 0,40 euro aangerekend.
U tekent af op de intekenlijst.

Deel 1: opvang tot 16:10.
Deel 2: opvang tussen 16:10 tot en met 16:45
Deel 3: opvang vanaf 16:45 tot uiterlijk 17:30